Reseteaza parola

Rezultatele căutării
10 mai 2023

Sprijin de urgenta pentru producatorii agricoli din sectorul cereale

In Sedinta de Guvern din data de 20 aprilie 2023, a fost aprobata o hotarare privind acordarea unei masuri de sprijin de urgenta pentru producatorii agricoli din sectorul cereale. Temeiul legal il constituie Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/739 al Comisiei din 4 aprilie 2023 de prevedere a unei masuri de sprijin de urgenta pentru sectorul cerealelor si cel al semintelor oleaginoase din Bulgaria, Polonia si Romania, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr.96 din 05.04.2023.

Aceasta masura de sprijin are ca obiectiv acordarea unui grant producatorilor agricoli afectati de cresterea importurilor de cereale din Ucraina si reprezinta suma care se acorda penru compensarea cheltuielilor angajate de poducatorii agricoli din sectorul cererale pentru depozitarea in spatii de depozitare pentru produse agricole proprii sau depozitarea in custodie la terti, a cantitatilor de grau obtinute din productia proprie a anului 2022 si inregistrate in aceste spatii la data de 01.02.2023.
Valoarea schemei de ajutor este de 99.233.700 lei si reprezinta echivalentul sumei de 20.100.000 euro stabilit la rata de schimb de 4,9370 lei pentru 1 euro in conformitate cu prevederile art.1 alin.(5) din Regulament, care se asigura astfel:
a) 49.616.850 lei, echivalentul sumei de 10.050.00 euro, finantare externa nerambursabila FEGA pusa la dispozitia statului roman in conformitate cu art.2, alin.(1) din Regulament.
b) 49.616.850 lei, echivalentul sumei de 10.050.000 euro, care se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2023.
Cuantumul unitar al grantului se exprima in lei/tona si se calculeaza de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin raportarea sumelor prevazute la cantitatile totale depozitate stabilite si comunicate ca fiind eligibile la plata dupa verificarea solicitarilor.
Suma care se acorda fiecarui prducator agricol beneficiar este obtinuta din inmultirea grantului unitar cu cantitatea de grau din recolta proprie a anului 2022, depozitata de catre acesta la data de 01.02.2023 si declarta in cererea de solicitare a ajutorului.
Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei pe baza de criterii obiective si nediscriminatorii, iar platile sumelor reprezentand grantul se efectueaza pana la data de 23 septembrie 2023.
Beneficiarii schemei pot fi producatorii agricoli care utilizeaza suprafete de teren arabil, individual sau in forme de asociere, in scopul obtinerii productiei de cereale, respectiv:
a) producatori agricoli persoane fizice;
b) producatori agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordoantei de urgenta a Guvernului nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;
c) producatori agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare.
Pentru a accesa forma de sprijin, beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

  1. sunt inregistrati in evidentele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu cererea unica de plata 2022;
  2. au depozitat productia proprie de grau a anului 2022 in spatii de depozitare pentru produse agricole proprii sau in spatii de depozitare ale tertilor, la data de 01.02.2023.
Categorie: Știri
Distribuie