Reseteaza parola

Rezultatele căutării
15 mai 2023

În atenţia agenţilor economici! Legea nr.367/2022 privind dialogul social

În data de 22 Decembrie 2022, a fost publicată in Monitorul Oficial Legea nr.367/2022 privind dialogul social („Legea privind dialogul social” sau „ Legea”), in vigoare de la data de 25 Decembrie 2022.
Noul act normativ reglementează detaliat instituția reprezentantului salariaților, aduce modificări privind drepturile și reprezentativitatea organizațiilor sindicale, readuce în cadrul legislativ contractul colectiv de muncă la nivel național și prevede obligația negocierii colective pentru mai mulți angajatori.
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/DialogSocial/LegeaNr62din2011-LegeaDialoguluiSocial.pdf

In cazul angajatorilor la care sunt încadrați cel puțin 10 angajați și nu există sindicat, drepturile și interesele acestora pot fi apărate și promovate de către reprezentanții lor, aleși prin votul a minimum jumătate plus unu din numărul total de lucrători ai unității respective. Este interzisă intervenția în orice mod a autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora în alegerea reprezentanților sau opunerea în desfășurarea procedurii alegerilor.

Prin prezenta lege negocierea colectivă devine obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați, precum și la nivel de sector de negociere colectivă, spre deosebire de vechea reglementare care prevedea obligativitatea negocierii colective doar pentru unitățile cu cel puțin 21 de angajați. Inițiativa negocierii poate aparține oricăruia dintre partenerii sociali (anterior era precizat că inițiativa aparține angajatorului sau organizației patronale), iar inițiatorul negocierii trebuie să facă acest demers cu cel puțin 60 de zile anterior expirării contractelor colective de muncă (termenul anterior era de 45 de zile). Durata negocierii nu poate depăși 45 de zile decât prin acordul părților (termenul anterior era de 60 de zile

Noile contravenţii privind nerespectarea dispoziţiilor legale sunt sancţionate cu amenzi cuprinse intre 5.000 lei si 50.000 lei.

Infracţiunile se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Categorie: Știri
Distribuie